آمار جهانی ختنه دختران در جهان توسط سازمان جهانی بهداشت

 

 

تعداد بی شمار آفریقایی هایی که به اروپا مهاجرت کرده اند ، این سنت را با خود به آنجا برده اند . مراکز ایالتی کنترل و پیش گیری از بیماری ها برآورد می کنند که 27 هزار زن در نیویورک تحت این عمل قرار گرفته اند یا خواهند گرفت . به همین دلیل بسیاری از ایالت ها در حال تصویب قوانینی برای جلوگیری از مثاله کردن زنان هستند . قانون گذاران احساس می کنند که قوانین جداگانه ای لازم است تا کودکانی را که درمعرض خطرند تحت حمایت خود قرار دهند ، زیرا خانواده ها ادعا می کنند که این از حقوق مذهبی آنهاست که دخترانشان را ختنه کنند . بسیاری از اوقات جمعیت های آفریقایی برای این که فردی ، مثلاً زنی کولی را برای ختنه کردن از آفریقا به آمریکا بیاورند ، پول ذخیره می کنند . بعد آن زن گروهی دختر خردسال را یکباره ختنه می کند . وقتی چنین امکانی وجود نداشته باشد ، خانواده ها خودشان این کار را انجام می دهند . پدری در شهر نیویورک برای آنکه صدای فریادهای دخترش به گوش همسایه ها نرسد ، صدای دستگاه ضبط را خیلی زیاد کرد ، بعد اندام های تناسلی دخترش را با کارد آشپزخانه قطع کرد.

 

  
/ 0 نظر / 13 بازدید