/ 1 نظر / 12 بازدید
غلامرضا(احمد بویه دیلمی)

بسیار خوب است.به افسون وژاکلین سلام مرا برسان.سالون-بالینیوس[گل][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قلب][قلب][تایید][تایید][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]