مراقبت از کاکتوس دم موشی

(Rat’s Tail Cactus)

 

این گیاه احتیاج به روشنایی دارد اما نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد همچنین احتیاج به متعادل دارد

از بهار تا پاییز هر سه هفته یک بار آن را کود پاشی کنید و تا پاییز وقتی که خاک گیاه خشک است آبیاری نمایید

در زمستان آن را آبیاری کنید

60cmارتفاع و پهنا

1

/ 0 نظر / 7 بازدید