14 سال زندان برای والدینی که دخترانشان را ختنه کنند : در بریتانیا


 

bbc : بد نیست بدانید دولت بریتانیا پدران و مادرانیکه دختران خود را در کشورهای خارجی ختنه می‌کنند، در بازگشت زندانی می کند. جریمهاین عمل نیز تا 14 ماه زندان است. در نروژ هم ازدواج تحمیلی و ختنه دختران ممنوعاست و تمام کسانی که به این کشور وارد می شوند باید تعهد نامه ای در این زمینه امضاکنند. فنلاند و دانمارک نیز وضع همین طور است و این عمل جرم محسوب می‌شود.
اماقضیه در آفریقا و جاهای دیگر متفاوت است. در حدود 30 کشور آفریقایی و نیز در میانبرخی اقلیتهای قومی آسیایی اندام جنسی دختران را طی آدابی، که برخی از آنها ریشهای‌‌4‌هزار ساله دارند، چنان می برند، که از هر سه دختر عمل شده، یکی جان خود را ازدست می‌دهد. در یک قبیله نیجریه‌ای ختنه زنان قبل از ازدواج انجام می شود و وحشتناکتر از همه اینکه این عمل در یک قبیله دیگر در همین کشور به پس از زایمان اول موکولمی شود. بسیاری از آنها این عمل را یک امر مذهبی معرفی می‌کنند. به زحمت بتواندولتی آفریقایی را یافت که قوانینی وضع کرده یا اجرا کرده باشد که طبق آن بتوانختنه زنان را مجازات کرد. تنها راه نجات زنان و دخترانی که بخواهند از این مهلکهجان بدر برند، فرار است. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت سنتی بودن قضیه راتنها دلیل این عمل ذکر می‌کند و آگاهی کامل از غیرمذهبی بودن انجام این عمل را بهتمام کشور های عضو سازمان ملل اعلام کرده است. این سازمان همچنین این عمل را یکی ازدلایل عمده مرگ و میر زنان می‌داند.

/ 0 نظر / 9 بازدید